AxetrestbyggtillwebbLastbilHamnenwebbskyskrapa
NyLogga
meny
MapuchegravArbetare
Oskar Sjölander har fotograferat för en rad svenska dagstidningar, facktidningar
och magasin. Bland andra Dagens Nyheter, Dagens Arbete, ETC-tidningarna, Byggnadsarbetaren, Lantbrukets Affärstidning ATL, Helsingborgs Dagblad m.fl.
Oavsett om uppdragen handlar om fotografering eller kombinerade
foto- och skrivuppdrag levereras alltid bilder av professionell kvalitet,
såväl journalistiskt som bildtekniskt.